Oradea

Dezbaterea succesiunii

Dezbaterea succesiunii

Detalii stire

Categorie
Stiri justitie
Modificat
acum 2 luni si 3 saptamani
Vizualizari
86

Voteaza & Distribuie

Prezentare stire

După deschiderea succesiunii, patrimoniul defunctului (activul si pasivul) va trebui împărțit între moștenitori. Moștenitorii pot fi testamentari (atunci când există un testament prin care se stabilesc persoanele fizice sau juridice cărora urmează să le revină moștenirea) sau legali (în ordinea și după regulile stabilite de Codul civil, respectiv soțului supraviețuitor și rudelor defunctului, descendenților, ascendenților și colateralilor acestuia, după caz).

Dezbaterea succesiunii este procedura juridică prin care se stabilește, în urma decesului unei persoane, cine sunt moștenitorii și care este întinderea masei succesorale, respectiv care sunt bunurile supuse dezbaterii. În urma dezbaterii succesiunii, drepturile și obligațiile unei persoane decedate trec, din punct de vedere juridic, la moștenitorii acesteia. Din punct de vedere procedural, dezbaterea succesiunii se poate realiza fie la notarul public, fie prin intermediul instanței de judecată.

Dezbaterea succesiunii la notarul public


În cazul în care moștenitorii legali sau testamentari sunt cunoscuți și se înțeleg asupra calității moștenitorilor și asupra bunurilor aflate în masa succesorală, succesiunea poate fi dezbătută la notarul public competent. În această formă, succesiunea se poate dezbate în urma unei cererii înaintate de cel puțin unul dintre moștenitori, de un legatar sau de un creditor al defunctului.

Dezbaterea moștenirii se va face cu participarea tuturor moștenitorilor, chiar dacă cererea a fost înaintată doar de o parte dintre aceștia. În această situație, costurile presupun o serie de taxe, care se calculează în funcție de valoarea masei succesorale, la care se adaugă onorariul care îl percepe notarul public. În principiu, taxele se împart proporțional între moștenitori. La finalizarea procedurii, notarul public eliberează părților câte un certificat de moștenitor.

Certificatul de moștenitor eliberat de notarul public face dovada cu privire la:
- calitatea de moștenitor legal și/sau testamentar;
- drepturile de proprietate sau alte drepturi prevăzute de lege ale moștenitorilor legali sau testamentari asupra bunurilor din patrimoniul autorului, menționate în certificatul de moștenitor și întinderea acestora;
- intrarea în stăpânirea de fapt asupra bunurilor succesorale de către moștenitorii nesezinari.

Avantajul acestei proceduri este celeritatea ce o caracterizează, spre deosebire de situația în care moștenitorii aleg să inițieze dezbaterea succesiunii la instanța de judecată.

Dezbaterea succesiunii la instanța de judecată


Dezbaterea succesiunii
se poate realiza pe cale judecătorească în cazul în care moștenitorii nu se înțeleg asupra calității de moștenitor, a bunurilor supuse împărțelii și a cotelor ce le revin fiecăruia. În această situație, instanța competentă este Judecătoria din circumscripția teritorială a ultimului domiciliu al defunctului (așa cum a fost consemnat în certificatul de deces).

Dezbaterea succesiunii se desfășoară conform regulilor de procedură instituite de Codul de procedură civilă. Astfel, în cadrul dezbaterii sucesiunii în instanță se vor administra probe (înscrisuri, martori, expertiză, interogatoriu) și se vor acorda termene de judecată.

Procedura la instanța de judecată se va initia prin introducerea unei cereri de chemare în judecată de către unul dintre moștenitori împotriva celorlalți moștenitori cunoscuți. Cererea de chemare în judecată va trebui să cuprindă:
- numele și adresa celorlalți moștenitori legali sau testamentari, adică a persoanelor între care urmează a avea loc partajul;
- titlul pe baza căruia este cerută dezbaterea succesiunii și partajul (actele de stare civilă care să ateste calitatea de moștenitor, testament);
- bunurile mobile sau imobile care fac parte din masa succesorală, locul în care acestea se află și dovada dreptului de proprietate al defunctului asupra bunurilor din masa succesorală;
- estimarea valorii bunurilor supuse împărțelii (necesară pentru stabilirea taxei de timbru);
- indicarea probelor pe care le solicită atât pentru dovedirea calității de moștenitor cât și a masei succesorale (înscrisuri, expertiza pentru stabilirea loturilor, martori, interogatoriu).

În plus, anterior sesizării instanței de judecată, ca o procedură prealabilă, reclamantul are obligația de a obține de la notarul public încheierea cu privire la verificarea evidențelor succesorale, prin care se atestă daca a fost sau nu dezbătută succesiunea la notarul public și dacă sunt moștenitori care au acceptat sau au renunțat la moștenire. Odată cu cererea de chemare în judecată, reclamantul va depune, în mod obligatoriu, și această încheiere emisă de notarul public cu privire la verificarea evidențelor succesorale, în caz contrar, neîndeplinirea procedurii prealabile putând fi invocată de către instanță, din oficiu, sau de către pârât.

De asemenea, tot reclamantului îi revine și obligația de a achita taxa de timbru care va fi stabilită de instanța de judecată în funcție de valoarea bunurilor care fac parte din masa succesorală. La primul termen de judecată, dacă părțile sunt prezente, instanța le va lua declarație cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului și va lua act, când este cazul, de recunoașterile și acordul lor cu privire la existența bunurilor, locul unde se află și valoarea acestora.

Dacă părțile ajung la o înțelegere cu privire la împărțirea bunurilor, instanța va hotărî potrivit înțelegerii lor. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere, instanța va stabili calitatea de moștenitor, cota-parte ce se cuvine fiecărui moștenitor din bunurile supuse împărțelii, precum și din datoriile transmise prin moștenire/datoriile și creanțele comoștenitorilor față de defunct, precum și sarcinile moștenirii. În acestă situație, în principiu, partajul se va realiza în natură, aceasta fiind regula în materie.

Cu toate acestea, dacă bunul nu este partajabil în natură, partajul se va realiza: - prin atribuirea întregului bun unui singur moștenitor (sau mai multora), urmând ca acesta să plătească o sultă celorlalți moștenitori; - sau prin vânzarea bunului, în modul stabilit de moștenitori sau, în caz de neînțelegere, la licitație publică, caz în care prețul obținut în urma vânzării se va împărți între foștii coproprietari conform cotelor ce li se cuvin.

Avantajul dezbaterii succesiunii la insțanta de judecată este acela că, deși nu există un acord între moștenitori, instanța pronunță o hotărâre judecătorească ce constituie titlu de proprietate al fiecaruia dintre succesori pentru bunurile individuale ce i-au fost atribuite, astfel încât, la sfârșitul litigiului, fiecare moștenitor va avea stabilit expres bunul pe care l-a primit în proprietate.

Totodată, deși reclamantul este cel care achită efectiv la începutul litigiului taxa de timbru, prin hotărârea judecătorească, taxa judiciară de timbru și, eventual, celelalte cheltuieli de judecată (onorariu expertiză) vor fi stabilite în sarcina tuturor moștenitorilor, proporțional cu cota parte a fiecăruia.